MATERIÁLOVÉ NORMY OCELÍ

Nerezové výrobky sa väčšinou používajú v týchto materiálových normách:

ČSN 17 243 W Nr. 1.4305 AISI 303

Austenitická chrómniklová oceľ, veľmi dobre opracovateľná, legovaná sírou, čo umožňuje spracovanie na automatoch. Mierne zhoršené mechanické vlastnosti a znížená odolnosť voči korózii (vyšší obsah síry), hodnoty sú však lepšie ako pri materiáli AISI 430F, zodpovedajú približne materiálu AISI 430. Materiál nevhodný pre opracovanie za studena a zváranie (pri zváraní tečie). Táto akosť je dodávaná iba v tyčiach.

Použitie: Vhodná pre výrobu matíc, skrutiek, fittingov, rotačných dielov, obrábaných na automatoch, ak je požadovaná lepšia odolnosť proti korózii ako u materiálu AISI 430.

ČSN 17 240, 17 241 W Nr. 1.4301 AISI 304

Austenitická chrómniklová oceľ je najpoužívanejším druhom nerezového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárnosťou za studena a zvariteľnosťou. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Pri zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii aj bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Schválená pre teplotné namáhanie do 400 ° C, pri vyšších pracovných teplotách by sa mala používať titanom stabilizovaná oceľ AISI 321. Dobre leštiteľná a tvárna hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Pri obrábaní je potrebné z dôvodu sklonu k spevňovaniu pracovať s ostrými nástrojmi z vysoko legovanej rýchloreznej ocele, tvrdokovu, alebo karbidových zliatin. Zvariteľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zváranie je dobrá, nevhodná pre zváranie plameňom.

Použitie: V strojárenskom a nukleárnym priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov.

ČSN 17 246, 17 247, 17 249 W Nr. 1.4306, 1.4307 AISIS 304L

Austenitická chrómniklová oceľ so zvýšenou odolnosťou voči medzikrištalickej korózii (extrémne nízky obsah uhlíka). Plechy nad hrúbku 6 mm, aj keď boli zvárané pri menej výhodných podmienok, nemusia byť dodatočne upravované. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a dobre tvárniteľný za studena. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Teplotné namáhanie je do 400 ° C.

Použitie: Podobné ako u materiálu AISI 304, možnosť spracovania za studena je však lepšie.

ČSN 17 251, 17 255, 17 256 W Nr. 1.4828, 1.4841, 1.4845 AISI 309/310

Žiaruvzdorné nerezové materiály s vysokým obsahom chrómu a niklu.

Použitie: Žiaruvzdorné zariadenia s teplotami až do 1150 ° C.

ČSN 17 346, 17 347 W Nr. 1.4401 AISI 316

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii (zvýšený obsah molybdénu). Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii aj bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Je schválená pre tepelné namáhanie do 400 °C. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a opracovateľný hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Podmienky obrábanie sú obdobné ako pri AISI304.

Použitie: Všade tam, kde sú konštrukčné diely, prístroje a nástroje s požadovanou strednou pevnosťou vystavené pôsobeniu vody, vodnej pary a vlhkosti vzduchu, v strojárenskom priemysle, pri stavbe turbín, čerpadiel, pri výrobe armatúr, predmetov a prístrojov pre domácnosť, športové náradia, lekárskych a chirurgických prístrojov a pod.

ČSN 17 349 W Nr. 1.4404 AISI 316L

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03%, vysoko odolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k ​​jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. Oceľ je veľmi dobre zvárateľná bez potreby dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii, leštiteľná až do zrkadlového lesku a mimoriadne dobre tvárna (ohýbanie, zakružovanie, hlboké ťahanie, lisovanie a pod.).

Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním (prítomnosť chloridov), pri výrobe zariadení pre úpravu teplej vody a konštrukčných dielov, ktoré prichádzajú do styku s morskou vodou.

ČSN 17 348 W Nr. 1.4571 AISI 316Ti

Austenitických kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu. Vyššia odolnosť voči kyselinám, vyššia medzu sklzu a pevnosti, nevzniká riziko hlbokej miestnej korózie (Prísada molybdénu). Po zváraní hrubších rozmerov nie je potrebná tepelná úprava (stabilizácia titánom). Nie je možné dosiahnuť vysoký lesk (prísada titanu). Tvárnosť hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábanie sú obdobné ako u AISI 304. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použitie všetkých metód zvárania je dobrá. Nedá zvárať plameňom.

Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s požadovanou odolnosťou.

MATERIALOVÉ NORMY TĚSNĚNÍ

NBR – Nitril-Butadien kaučuk

Vhodné :  odolné v styku s tukmi, živočíšnými olejmi a minerálmi.

Nevhodné:

Teplotný rozsah: -30 °C / 100 °C

EPDM – Etylén-propylén-dién pryž

Odolné voči alkoholom, roztokom anorganických a organických kyselín a zásad, oxidačným činidlám, luhom a

Nepoužívať s rastlinnými a živočíšnymi olejmi, minerálnymi olejmi, alifatickými aromatickými a chlórovanými uhľovodíkmi.

Teplotná odolnosť : -40 °C  /140 °C , para do 130°C

VITON – FPM, fluorové pryž

Vhodné: odolnosť v styku s tukmi, živočíšnym a minerálnym olejom, mazivám i určitým aditívam.

Napučiava pri kontakte s : polárnymi rozpúšťadlami ako acetón, etyl-ketón, etylacetát, dietyéter a dioxán

Nepoužívať s nízkomolekulárnymi org. kyselinami, kyselina mravčia, octová, plynným amoniakom, amíny a zásadami.

Slovenčina Teplotná odolnosť: -20 ° C / 200 ° C, para krátkodobo 130 ° C - 140 ° C

SILIKON – VMQ

Vhodné: dobrá odolnosť voči chladu aj zahriatie, vhodné pre potravinárstvo, dielektrické vlastnosti

Napučiava pri kontakte s nízkomolekulárnymi estery a étery.

Nepoužívať s alifatickými a aromatickými uhľovodíkmi, koncentrovanými kyselinami a zásadami.