Spoločnosť NEREZINOX s. r. o. Vám ponúka priemyselné armatúry:
- uzatváracie ventily
- redukčné ventily
- poistné ventily, separátory,
- odvádzače kondenzátu
- súpátka
- kompenzátory,
- príslušenstvo pre parné aplikácie
- príslušenstvo na plynové aplikácie.
 
Sortiment priemyselných armatúr ponúkame na objednávku, rýchly dodací termín.

Uzatváracie ventily

Uzatváracie ventily sa nachádzajú na rôznych miestach potrubných trás.
Ich hlavnou úlohou je uzatvárať, regulovať tok média v situáciách keď je potrebné vykonať servis, modernizáciu alebo iba jednoducho zastaviť tok.
Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Redukčné ventily

Používajú sa v priemysle, kde je potrebné regulovať vysoký vstupný tlak na nižší výstupný tlak, parné systémy, vykurovacie a klimatizačné systémy, studená voda, teplá voda, para.

Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Poistné ventily

Ventily možno použiť na istenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny. Slúžia ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

 

Šupátka

Šupátka sú používanie na minimalizáciu prietokových strát. Primárne sú určenie k spusteniu alebo zastaveniu prietoku a keď sa požaduje priamy prietok kvapaliny a minimálne omedzenie prietoku. V prevádzke sú obvykle úplne otvorené alebo úplne zatvorené.

Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Odvádzače kondenzátu

Odvádzač kondenzátu slúži k automatickému odvádzaniu kondenzátu zo zariadení prevádzkovaných vodnou parou. Odvádzač je možné použiť do zvislého ale aj do vodorovného potrubia.

Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Kompenzátory

Kompenzátory sú špeciálne armatúry vyrovnávajúce dĺžkové či iné zmeny v potrubí, či už na základe zmeny teploty alebo iných parametrov média poprípade okolia. Kompenzátory ponúkame nerezové, kovové, pryžové gumené.
Z hľadiska pripojenia je možné dodať kompenzátory prírubové, závitové a privarovacie.

Použitie:
- eliminácia teplotných diletácií v potrubných systémoch spôsobené zmenou teploty média (para, horúca voda, spaliny)
- potlačenie mechanický vibrácií od chvejúcich sa čerpadiel, komperesorov
- vyrovnanie montážnych nerovnosti na potrubných systémoch

Na výber je množstvo svetlostí, akosti materiálov, pripojení. Pre viac informácií nám zašlite dopyt radi Vám pripravíme cenovú ponuku.