1. Základní definice

Zveřejněné „Všeobecné obchodní podmínky“ se řídí ustanoveními všeobecně platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definují podmínky v obchodních vztazích pro zákazníka (dále „kupující“) „velkoobchod“ ( SZČO anebo právnická osoba zapsaná v obchodním registru).

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím (zákazník) a společností NEREZINOX s. r. o.,        IČO: 52 768 244, Nová 3, 91701, Trnava (dále jen „provozovatel anebo „prodávající“) uzavřené na dálku prostřednictvím serveru https://nerezinox.cz.

Tyto obchodní vztahy se řídí právní) úpravou podle ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občanského  zákoníku.

Kontaktní údaje prodávajíciho

NEREZINOX s. r. o., IČO: 52 768 244, Nová 3, 91701, Trnava

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK 2121143288

Provoz: Nová 3, 91701, Trnava

Telefon: +421 904 921 261

E-mail: info@nerezinox.cz / info@nerezinox.sk

VOP jsou zveřejněné na internetových stránkách společnosti (prodávajícího) NEREZINOX s. r. o. (https://nerezinox.cz)  a současně i v provozu prodejce na viditelném a dostupném místě.

Kupující je povinný před nákupem seznámit se s těmito VOP a souhlasit s nimi.

 1. Základní podmínky spolupráce

Nakupovat ve firmě NEREZINOX s.r.o. může:

 1. a) SZČO (fyzická osoba) anebo právnická osoba (platné ceny „Velkoobchod“), která má ve výpise z obchodního registru anebo živnostenském listě oprávnění na koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Podmínkou nákupu za ceny „Velkoobchod“ je registrace kupujícího přes e-shop https://nerezinox.cz , http:// nerezinox.sk mailem anebo osobně na kontaktní adrese:

NEREZINOX s. r. o., Nová 3, 91701, Trnava

Registraci schvaluje admin e-shopu, resp. majitel firmy NEREZINOX s.r.o., a až po schválení má kupující umožněný přístup k cenám „Velkoobchod“ v e-shopu https://nerezinox.cz .

Jakýkoliv osobní kontakt mezi kupujícím a prodávajícím je nutné si dopředu dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

Tel. čísla:  +421 904 921 261

e-mail:    info@nerezinox.cz / info@nerezinox.sk

 1. Objednání zboží anebo služby

Zboží anebo službu je možné objednat: telefonicky, elektronicky e-mailem anebo prostřednictvím e-shopu (https://nerezinox.cz ), osobně.

Všechny přijaté objednávky jsou považované za návrh smlouvy (obchodního vztahu) a jsou považované za závazné. Kupní smlouva (obchodní vztah) vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Potvrzená objednávka kupujícím je považovaná za závaznou pro obě strany.

Kupující (zákazník – „Velkoobchod“) je povinný ve své objednávce zadat:

 1. a) obchodní název, jméno a příjmení kontaktní osoby
 2. b) fakturační adresu případně adresu dodání, pokud je jiná jak fakturační
 3. c) tel. číslo za účelem kontaktování kurýrem anebo prodejcem
 4. d) popis a počet kusů objednávaného zboží anebo služby
 5. e) způsob odběru
 6. f) IČO, DIČ případně IČ DPH pokud je kupující plátce DPH
 7. g) e-mailovou adresu

Aktuální ceny jsou vždy uveřejněné na  https://nerezinox.cz   a jsou platné pro všechny způsoby objednávání zboží anebo služby. Kupující, který nakupuje zboží anebo službu formou osobní návštěvy, má možnost před uzavřením objednávky, resp. nákupem, seznámit se s aktuálními cenami na kontaktní adrese NEREZINOX s. r. o. cenu za zboží mu sdělí obsluha na vyžádání.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží, která je uvedená na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu https://nerezinox.cz. Změna ceny zboží se nevztahuje na objednávky uzavřené před změnou ceny.

Prodávající může poskytnout kupujícímu slevy. Slevy uveřejněné v e-shopu https://nerezinox.cz se nevztahují pro osobní odběr zboží anebo služby v provozu ( sklad – Nová 3, 91701, Trnava).

Pokud kupující požádá ve své objednávce informaci o způsobu plnění (i částečného) objednávky, budou mu poskytnuté informace automaticky ale jen v případě, že uvede ve své objednávce kontaktní e-mail. Prodávající není povinný za účelem informování o stavu plnění objednávky kontaktovat kupujícího telefonicky.

 1. Storno objednávky a možnost vrácení zboží

Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv bez udání důvodu, před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající není schopný dodržet dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu, která vznikne tímto konáním kupujícího. Prodávající má právo uplatnit si náhradu škody a to hlavně tehdy, pokud bylo nutné na přání zákazníka obstarat zboží, které nebylo na skladě prodávajícího, resp. v případě, pokud v souvislosti se zabezpečením zboží došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. Nárokovatelný storno poplatek prodejcem může být až do výšky 50% z celkové ceny objednaného zboží anebo služby.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v následujících případech:

 1. a) není možné žádnou formou objednávku potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nemožnost doručení potvrzení na zadaný e-mailem apod.)  
 2. b) objednávku zaslal kupující, který v minulosti zásadním způsobem porušil obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na https://nerezinox.cz
 3. c) zboží se nevyrábí anebo už není možné ho vyrobit  

Odstoupení od smlouvy – postup:

 1. a) spotřebitel vyplní a pošle tiskopis „Odstoupení od kupní smlouvy“ na e-mail:
 2. b) prodávající potvrdí „Odstoupení od kupní smlouvy“ a vyzve spotřebitele k doručení zboží, které chce vrátit
 3. c) zboží s vytisknutým a vyplněným tiskopisem „Odstoupení od kupní smlouvy“ může spotřebitel doručit osobně anebo kurýrovou službou (zboží by mělo být doručené s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud je to možné tak i s originálním obalem, v případě, že vrácené zboží bude poškozené anebo nekompletní, může prodávající snížit vrácenou kupní cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).
 4. d) zboží nesmí spotřebitel zaslat zpět formou dobírky, takováto zásilka nebude prodávajícím přijata
 5. e) spolu se zbožím je nutné zaslat i kopii dokladu o koupi (fakturu)
 6. f) pokud budou splněné výše uvedené podmínky, spotřebitelovi vznikne nárok na vrácení zaplacené sumy za zboží, která bude vrácená nejpozději do 30 dní od odstoupení od smlouv

5. Platební podmínky

Objednané zboží, pokud je na skladě, prodávající posílá kupujícímu na dobírku prostřednictvím kurýrské služby anebo Slovenské pošty pokud není dopředu dohodnutá jiná forma doručení. V případě, že kupující si zvolí jinou formu platby za zboží jak dobírku, musí přijat uhrazení předfaktury resp. faktury, která mu je zaslaná v elektronické formě přes e-mail. Kupující (zákazník – „Velkoobchod“) může odebrat objednané zboží anebo služby bez uhrazení faktury dopředu. Prodávající si vyhrazuje právo určit tuto možnost formy obchodní spolupráce, a tedy není povinný automaticky udělit tuto možnost nákupu každému kupujícímu (zákazník – „Velkoobchod“).

Splatnost faktury je obvykle 7 pracovních dní, na základě dlouhodobé obchodní spolupráce je možné udělit kupujícímu (zákazník – „Velkoobchod“) splatnost faktury až 14 pracovních dní.  Při osobním odběru je možné platit za zboží anebo služby v hotovosti, platba platebními kartami je možná jen prostřednictvím Internet- bankingu (přístup přes PC, který je na kontaktní adrese NEREZINOX s. r. o., sklad – Nová 3, 917 01, Trnava . 

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem subjektu (prodávajícího) NEREZINOX s. r. o. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury může být ve smyslu §369 zákona č. 513/91Zb. kupujícímu účtované penále ve výšce 0,5% z celkové sumy faktury za každý den zpoždění.

Odběr zboží na fakturu může být kupujícímu odmítnutý v případě, pokud nemá vyřízené všechny závazky vůči prodávajícímu v době jejich splatnosti.

 1. Doručení zboží

Doručení objednaného zboží anebo služby zabezpečuje prodávající kurýrovou službu TOPTRANS , GLS, SPS, s kterými má prodávající uzavřené partnerské smlouvy o doručování zásilek.

Informace o cenách za přepravu, dostupnosti a možnostech doručení jsou dostupné na přístupném místě na kontaktní adrese NEREZINOX, s.r.o., IČ:52768244, Nová 3, 917 01, Trnava nebo telefonicky na tel.: +421 904 921261

V případě objednání zboží s hmotností do 0,99 kg (včetně obalu) je možné zvolit způsob doručení prostřednictvím Slovenské pošty (listová zásilka). V tomto případě ale musí kupující přijat úhradu za zboží dopředu (fakturu je možné zaslat dopředu jen v elektronické formě). Všechny náklady spojené s doručením zásilky kupujícímu v plném rozsahu hradí kupující. Náklady spojené s doručením jsou ve faktuře označené jako „distribuční náklady“. Podrobné informace o tom, co všechno je zahrnuté v „distribučních nákladech“, se nacházejí v samostatném bloku s názvem: „Dodací podmínky“.

V případě, že doručená zásilka je poškozená (obal), je nutné sepsat protokol o poškození zásilky (obalu) s kurýrem, případně zásilku od kurýra nepřevzít s tím, že kurýr uvede v protokolu jako důvod nepřevzetí zásilky: „poškozená“ (bude vyžádaný podpis kupujícího do protokolu). Reklamace poškozeného zboží přepravou po převzetí kupujícím nebude možné později ze strany prodávajícího přijat. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží (kurýrská služba vždy dopředu kontaktuje kupujícího telefonicky, mailem anebo pomocí SMS), náklady, které si vyžádá opětovné doručení zboží, nese v plné výšce kupující.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 2. a) na základě objednávky, kterou přijal kupující, dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě
 3. b) v případě doručení zboží kurýrskou společností zabalit zboží na přepravu způsobem potřebným na jeho bezpečné doručení
 4. c) zabezpečit, aby dodané zboží splňovala všechny platné právní předpisy v SR
 5. d) odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny potřebné doklady (návody ve slovenském jazyku, záruční list, dodací list, daňový doklad).
 6. e) prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží
 7. f) prodávající je povinný seznámit kupujícího, že součástí objednávky je i povinnost zaplatit cenu
 1. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinný:

 1. a) převzít objednané a dodané zboží anebo službu
 2. b) zaplatit dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží prodávajícímu
 3. c) svým podpisem potvrdit v dodacím listu převzetí zboží
 4. d) kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém s prodávajícím

9. Záruční a reklamační podmínky

Ve smyslu § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění a pozdějších předpisů poskytuje výrobce na dodávané zboží záruční dobu 24 měsíců. Není-li uvedeno jinak v záručním listu.  Jinou – delší – záruční dobu může poskytnout jen výrobce.

Pokud kupující není koncovým zákazníkem, poskytuje prodávající na zboží ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku záruční dobu 24 měsíců.

Spolu se zakoupeným zboží anebo službou dostane kupující fakturu, která slouží zároveň jako záruční doklad. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobené nesprávným používáním, skladováním anebo vznikly zjevně úmyslným poškozením. Obal a obsah výrobku nesmí byt mechanicky a ani jinak poškozený (mechanickým poškozením se rozumí také poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyrobený, jinak poškozený se rozumí např. poškození, které vzniklo následkem vystavení zboží vlhkosti apod.).

Ze záruky je vyňato poškození, které vzniklo následkem živelné pohromy. Opotřebovaní a následné poškození zboží, pokud se zjevně jedná o běžné používání zboží, se stejně tak nezakládá nárok na reklamaci zboží.

V případě, že kupující zjistí chybu na dodaném zboží anebo službě, je nutné, aby bezodkladně toto zboží anebo službu reklamoval u prodejce (§ 18 ods. 2 Zák ). Pokud jde o vadu zboží, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Reklamované zboží musí prodejce vyřídit v reklamačním konání do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřešení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující má právo na vrácení plné sumy za zboží anebo má právo na výměnu zboží za nové, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak (např. vyplacení přiměřené slevy kupujícímu). Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit reklamované zboží za stejné, které má stejné anebo lepší parametry a vlastnosti.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, během které kupující nemohl používat zboží z důvodu reklamace.

Prodávají je povinný vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

 1. a) odevzdáním opraveného zboží
 2. b) výměnou zboží
 3. c) vrácením kupní ceny zboží
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
 5. e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

10. Závěrečné ustanovení

NEREZINOX  s. r. o. si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnost od 07.12.2019.

Slovenská verzia – preklad VOP

 1. Základné definície

Zverejnené  „Všeobecné obchodné podmienky“  sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (  č.102/2014 Z.z. ) a definujú podmienky  v obchodných vzťahoch pre zákazníka ( ďalej „kupujúci“ ) „veľkoobchod“  ( SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim ( zákazník ) a spoločnosťou NEREZINOX, s.r.o., IČO: , sídlo,   (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru  https://nerezinox.cz. /http://nerezinox.sk 

Tieto obchodné vzťahy sa riadia právnou úpravou podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho  zákonníka.

Kontaktné údaje predávajúceho:

NEREZINOX, s.r.o., IČO: 52768244 , Nová 3, 917 01, Trnava

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK 2121143288

Prevádzka: Nová 3, 91701, Trnava

Telefón: +421904921261

Email: info@nerezinox.sk / info@nerezinox.sk

VOP sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ( predávajúceho )  NEREZINOX, s.r.o.    ( https://nerezinox.cz  / http://nerezinox.sk )  a súčasne aj v prevádzke predajcu na viditeľnom a dostupnom mieste.

Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi pri nákupe prostredníctvom e-shopu.

 1. Základné podmienky spolupráce

Nakupovať vo firme  NEREZINOX, s.r.o.  môže :

a/  SZČO  ( fyzická osoba ) alebo právnická osoba  ( platné ceny „ Veľkoobchod“ )  , ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja

Podmienkou nákupu za ceny „ Veľkoobchod“ je registrácia kupujúceho cez e-shop  https://nerezinox.cz , http://nerezinox.sk mailom alebo osobne na kontaktnej adrese :

NEREZINOX, s.r.o., IČO:52768244 , Nová 3, 917 01, Trnava, info@nerezinox.sk 

Registráciu schvaľuje admin e-shopu , resp. majiteľ firmy NEREZINOX, S.R.O., a až po schválení má kupujúci umožnený prístup k cenám „ Veľkoobchod“  v e-shope https://nerezinox.cz , http://nerezinox.sk .

Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom.

Tel. čísla :   +421904921261, +421915901010, +421948144966

e-mail  :  info@nerezinox.sk / info@nerezinox.cz 

 1. Objednanie tovaru alebo služby

Tovar alebo službu je možné  objednať   : telefonicky,  elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu  ( https://nerezinox.cz / info@nerezinox.sk ) , osobne

Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy ( obchodného vzťahu )  a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva ( obchodný vzťah ) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci  (  zákazník – „Veľkoobchod „ ) je povinný vo svojej objednávke zadať :

a/ obchodný názov , meno a priezvisko kontaktnej osoby

b/ fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná

c/ tel. číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom

d/ popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby

e/ spôsob odberu

f/  IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci platca DPH

g/  e-mailovú adresu

Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na https://nerezinox.cz / info@nerezinox.sk  a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci , ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť , pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese NEREZINOX, s.r.o. formou otázky na obsluhu, ktorá mu cenu oznámi na vyžiadanie.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru , ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu  https://nerezinox.cz , http://nerezinox.sk .

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy.

Zľavy uverejnené v e-shope https://nerezinox.cz , http://nerezinox.sk  sa nevzťahujú pre osobný odber tovaru alebo služby v prevádzke ( NEREZINOX, s.r.o., IČO:52768244 , Nová 3, 917 01, Trnava).

Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky budú mu poskytnuté informácie automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.

 1. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek , bez udania dôvodu , pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy ak bolo  nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho , resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením  tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Nárokovateľný  storno poplatok predajcom môže byť až do výšky  50% z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a/ nie je možné žiadnou formou  objednávku potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nemožnosť doručenia potvrdenia  na zadaný e-mail a pod.)
b/ objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky , ktoré sú zverejnené na https://nerezinox.cz
c/ tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť

Odstúpenie od zmluvy – postup :

a/ spotrebiteľ vyplní a pošle  tlačivo  „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ na e-mail: info@nerezinox.sk / info@nerezinox.cz

b/ predávajúci potvrdí „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ a vyzve spotrebiteľa k doručeniu tovaru, ktorý chce vrátiť

c/ tovar s vytlačeným a vyplneným tlačivom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“  môže spotrebiteľ doručiť osobne  alebo kuriérskou službou

( tovar by mal byť doručený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné tak aj s originálnym obalom , v prípade, že vrátený tovar bude  poškodený alebo nekompletný , môže predávajúci znížiť vrátenú kúpnu cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).

d/ tovar nesmie spotrebiteľ zaslať späť formou dobierky , takáto zásielka nebude predávajúcim akceptovaná

e/ spolu s tovarom je nutné zaslať aj kópiu dokladu o kúpe ( faktúra )

f/ ak budú splnené vyššie uvedené podmienky , spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar, ktorá mu bude vrátená  najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

 1. Platobné podmienky

Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že kupujúci si zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku , musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry, ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail.

Kupujúci ( zákazník – „Veľkoobchod“ ) môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred.  Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu  (  zákazník – „Veľkoobchod „ ).

Splatnosť faktúry je obvykle 7 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (  zákazník – „Veľkoobchod „ ) splatnosť faktúry až 14-30 pracovných dní.  Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti alebo platobnými kartami .

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu ( predávajúceho ) NEREZINOX, s.r.o. . V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,5% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

 1. Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci  kuriérskou službou SPS,  GLS SLOVAKIA, TOPRRANS, PEVAS s.r.o. s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok.

Informácie o cenách za prepravu , dostupnosti a možnostiach doručenia sú dostupné na prístupnom mieste na kontaktnej adrese NEREZINOX, s.r.o., IČO:52768244 , Nová 3, 917 01, Trnava alebo telefonicky na tel. číslo: +421 904 921261

V prípade objednania tovaru s hmotnosťou do 0,99kg  / vrátane obalu / je možné zvoliť spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty  / listová zásielka /. V tomto prípade ale musí kupujúci akceptovať úhradu za tovar vopred / faktúru je možné zaslať vopred iba v elektronickej forme / . Všetky náklady spojené s doručením zásielky kupujúcemu v plnom rozsahu hradí kupujúci.

Náklady spojené s doručením sú vo faktúre označené ako „distribučné náklady“. Podrobné informácie o tom, čo všetko je zahrnuté v „distribučných nákladoch“ , sa nachádzajú v samostatnom bloku s názvom :  „Dodacie podmienky „.

V prípade, že doručená zásielka je poškodená ( obal ) , je nutné spísať protokol o poškodení zásielky ( obalu ) s kuriérom , prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky : „ poškodená“ / bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu / . Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar ( kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms ) , náklady , ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

a/ na základe objednávky , ktorú akceptoval kupujúci , dodať  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote

b/ v prípade doručenia tovaru  kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na  prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie

 1. c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR
 2. d) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky  potrebné doklady (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

e/ predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

f/ predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu
 2. b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu
 3. c) svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru

d/ kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim

 1. Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neskorších predpisov poskytuje výrobca na dodávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov. Inú – dlhšiu – záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca. Ak nie je uvedené inak v záručnom liste.

Ak kupujúci nie je koncovým zákazníkom , poskytuje predávajúci na tovar  v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka záručnú dobu 24 mesiacov.

Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru , ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti ap.).

Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie , ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru , ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí chybu na dodanom tovare alebo službe, je nutné aby bezodkladne tento tovar alebo službu reklamoval u predajcu (§ 18 ods. 2 Zák ). Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Reklamovaný tovar musí predajca vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na vrátenie plnej sumy za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový ak sa s predávajúcim nedohodne inak ( napr. vyplatenie primeranej zľavy kupujúcemu ) .

Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný  tovar za taký istý , ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu  jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru
 2. b) výmenou tovaru
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Záverečné ustanovenia

NEREZINOX, S.R.O. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od  07.12.2019.