1. Základní definice

Zveřejněné „Všeobecné obchodní podmínky“ se řídí ustanoveními všeobecně platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definují podmínky v obchodních vztazích pro zákazníka (dále „kupující“) „velkoobchod“ ( SZČO anebo právnická osoba zapsaná v obchodním registru).

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím (zákazník) a společností NEREZINOX s. r. o.,        IČO: 52 768 244, Nová 3, 91701, Trnava (dále jen „provozovatel anebo „prodávající“) uzavřené na dálku prostřednictvím serveru https://nerezinox.cz.

Tyto obchodní vztahy se řídí právní) úpravou podle ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občanského  zákoníku.

Kontaktní údaje prodávajíciho

NEREZINOX s. r. o., IČO: 52 768 244, Nová 3, 91701, Trnava

DIČ: 2121143288

IČ DPH: SK 2121143288

Provoz: Jasná 16 sklad – , 917 01, Trnava

Telefon: +421 904 921 261

E-mail: info@nerezinox.cz

VOP jsou zveřejněné na internetových stránkách společnosti (prodávajícího) NEREZINOX s. r. o. (https://nerezinox.cz)  a současně i v provozu prodejce na viditelném a dostupném místě.

Kupující je povinný před nákupem seznámit se s těmito VOP a souhlasit s nimi.

 1. Základní podmínky spolupráce

Nakupovat ve firmě NEREZINOX s.r.o. může:

 1. a) SZČO (fyzická osoba) anebo právnická osoba (platné ceny „Velkoobchod“), která má ve výpise z obchodního registru anebo živnostenském listě oprávnění na koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Podmínkou nákupu za ceny „Velkoobchod“ je registrace kupujícího přes e-shop https://nerezinox.cz , mailem anebo osobně na kontaktní adrese:

NEREZINOX s. r. o., sklad – Jasná 16, 917 01, Trnava

Registraci schvaluje admin e-shopu, resp. majitel firmy NEREZINOX s.r.o., a až po schválení má kupující umožněný přístup k cenám „Velkoobchod“ v e-shopu https://nerezinox.cz .

Jakýkoliv osobní kontakt mezi kupujícím a prodávajícím je nutné si dopředu dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

Tel. čísla:  +421 904 921 261

e-mail:    info@nerezinox.cz

 1. Objednání zboží anebo služby

Zboží anebo službu je možné objednat: telefonicky, elektronicky e-mailem anebo prostřednictvím e-shopu (https://nerezinox.cz ), osobně.

Všechny přijaté objednávky jsou považované za návrh smlouvy (obchodního vztahu) a jsou považované za závazné. Kupní smlouva (obchodní vztah) vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Potvrzená objednávka kupujícím je považovaná za závaznou pro obě strany.

Kupující (zákazník – „Velkoobchod“) je povinný ve své objednávce zadat:

 1. a) obchodní název, jméno a příjmení kontaktní osoby
 2. b) fakturační adresu případně adresu dodání, pokud je jiná jak fakturační
 3. c) tel. číslo za účelem kontaktování kurýrem anebo prodejcem
 4. d) popis a počet kusů objednávaného zboží anebo služby
 5. e) způsob odběru
 6. f) IČO, DIČ případně IČ DPH pokud je kupující plátce DPH
 7. g) e-mailovou adresu

Aktuální ceny jsou vždy uveřejněné na  https://nerezinox.cz   a jsou platné pro všechny způsoby objednávání zboží anebo služby. Kupující, který nakupuje zboží anebo službu formou osobní návštěvy, má možnost před uzavřením objednávky, resp. nákupem, seznámit se s aktuálními cenami na kontaktní adrese NEREZINOX s. r. o. (přístup přes PC). 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží, která je uvedená na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu https://nerezinox.cz. Změna ceny zboží se nevztahuje na objednávky uzavřené před změnou ceny.

Prodávající může poskytnout kupujícímu slevy. Slevy uveřejněné v e-shopu https://nerezinox.cz se nevztahují pro osobní odběr zboží anebo služby v provozu ( sklad – Jasná 16, 917 01, Trnava).

Pokud kupující požádá ve své objednávce informaci o způsobu plnění (i částečného) objednávky, budou mu poskytnuté informace automaticky ale jen v případě, že uvede ve své objednávce kontaktní e-mail. Prodávající není povinný za účelem informování o stavu plnění objednávky kontaktovat kupujícího telefonicky.

 1. Storno objednávky a možnost vrácení zboží

Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv bez udání důvodu, před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající není schopný dodržet dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu, která vznikne tímto konáním kupujícího. Prodávající má právo uplatnit si náhradu škody a to hlavně tehdy, pokud bylo nutné na přání zákazníka obstarat zboží, které nebylo na skladě prodávajícího, resp. v případě, pokud v souvislosti se zabezpečením zboží došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. Nárokovatelný storno poplatek prodejcem může být až do výšky 50% z celkové ceny objednaného zboží anebo služby.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v následujících případech:

 1. a) není možné žádnou formou objednávku potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nemožnost doručení potvrzení na zadaný e-mailem apod.)  
 2. b) objednávku zaslal kupující, který v minulosti zásadním způsobem porušil obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na https://nerezinox.cz
 3. c) zboží se nevyrábí anebo už není možné ho vyrobit  

Odstoupení od smlouvy – postup:

 1. a) spotřebitel vyplní a pošle tiskopis „Odstoupení od kupní smlouvy“ na e-mail:
 2. b) prodávající potvrdí „Odstoupení od kupní smlouvy“ a vyzve spotřebitele k doručení zboží, které chce vrátit
 3. c) zboží s vytisknutým a vyplněným tiskopisem „Odstoupení od kupní smlouvy“ může spotřebitel doručit osobně anebo kurýrovou službou (zboží by mělo být doručené s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud je to možné tak i s originálním obalem, v případě, že vrácené zboží bude poškozené anebo nekompletní, může prodávající snížit vrácenou kupní cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).
 4. d) zboží nesmí spotřebitel zaslat zpět formou dobírky, takováto zásilka nebude prodávajícím přijata
 5. e) spolu se zbožím je nutné zaslat i kopii dokladu o koupi (fakturu)
 6. f) pokud budou splněné výše uvedené podmínky, spotřebitelovi vznikne nárok na vrácení zaplacené sumy za zboží, která bude vrácená nejpozději do 30 dní od odstoupení od smlouvy.
 1. Platební podmínky

Objednané zboží, pokud je na skladě, prodávající posílá kupujícímu na dobírku prostřednictvím kurýrské služby anebo Slovenské pošty pokud není dopředu dohodnutá jiná forma doručení. V případě, že kupující si zvolí jinou formu platby za zboží jak dobírku, musí přijat uhrazení předfaktury resp. faktury, která mu je zaslaná v elektronické formě přes e-mail. Kupující (zákazník – „Velkoobchod“) může odebrat objednané zboží anebo služby bez uhrazení faktury dopředu. Prodávající si vyhrazuje právo určit tuto možnost formy obchodní spolupráce, a tedy není povinný automaticky udělit tuto možnost nákupu každému kupujícímu (zákazník – „Velkoobchod“).

Splatnost faktury je obvykle 7 pracovních dní, na základě dlouhodobé obchodní spolupráce je možné udělit kupujícímu (zákazník – „Velkoobchod“) splatnost faktury až 14 pracovních dní.  Při osobním odběru je možné platit za zboží anebo služby v hotovosti, platba platebními kartami je možná jen prostřednictvím Internet- bankingu (přístup přes PC, který je na kontaktní adrese NEREZINOX s. r. o., sklad – Jasná 16, 917 01, Trnava . 

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem subjektu (prodávajícího) NEREZINOX s. r. o. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury může být ve smyslu §369 zákona č. 513/91Zb. kupujícímu účtované penále ve výšce 0,1% z celkové sumy faktury za každý den zpoždění.

Odběr zboží na fakturu může být kupujícímu odmítnutý v případě, pokud nemá vyřízené všechny závazky vůči prodávajícímu v době jejich splatnosti.

 1. Doručení zboží

Doručení objednaného zboží anebo služby zabezpečuje prodávající kurýrovou službu TOPTRANS a SPS, s kterými má prodávající uzavřené partnerské smlouvy o doručování zásilek.

Informace o cenách za přepravu, dostupnosti a možnostech doručení jsou uvedené v samostatném bloku s názvem: „Dodací podmínky“, který je zveřejněný na https://nerezinox.cz jako i na přístupném místě na kontaktní adrese NEREZINOX s. r. o., sklad – Jasná 16, 917 01, Trnava . 

V případě objednání zboží s hmotností do 0,99 kg (včetně obalu) je možné zvolit způsob doručení prostřednictvím Slovenské pošty (listová zásilka). V tomto případě ale musí kupující přijat úhradu za zboží dopředu (fakturu je možné zaslat dopředu jen v elektronické formě). Všechny náklady spojené s doručením zásilky kupujícímu v plném rozsahu hradí kupující. Náklady spojené s doručením jsou ve faktuře označené jako „distribuční náklady“. Podrobné informace o tom, co všechno je zahrnuté v „distribučních nákladech“, se nacházejí v samostatném bloku s názvem: „Dodací podmínky“.

V případě, že doručená zásilka je poškozená (obal), je nutné sepsat protokol o poškození zásilky (obalu) s kurýrem, případně zásilku od kurýra nepřevzít s tím, že kurýr uvede v protokolu jako důvod nepřevzetí zásilky: „poškozená“ (bude vyžádaný podpis kupujícího do protokolu). Reklamace poškozeného zboží přepravou po převzetí kupujícím nebude možné později ze strany prodávajícího přijat. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží (kurýrská služba vždy dopředu kontaktuje kupujícího telefonicky, mailem anebo pomocí SMS), náklady, které si vyžádá opětovné doručení zboží, nese v plné výšce kupující.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 2. a) na základě objednávky, kterou přijal kupující, dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě
 3. b) v případě doručení zboží kurýrskou společností zabalit zboží na přepravu způsobem potřebným na jeho bezpečné doručení
 4. c) zabezpečit, aby dodané zboží splňovala všechny platné právní předpisy v SR
 5. d) odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny potřebné doklady (návody ve slovenském jazyku, záruční list, dodací list, daňový doklad).
 6. e) prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží
 7. f) prodávající je povinný seznámit kupujícího, že součástí objednávky je i povinnost zaplatit cenu
 1. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinný:

 1. a) převzít objednané a dodané zboží anebo službu
 2. b) zaplatit dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží prodávajícímu
 3. c) svým podpisem potvrdit v dodacím listu převzetí zboží
 4. d) kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém s prodávajícím
 1. Záruční a reklamační podmínky

Ve smyslu § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění a pozdějších předpisů poskytuje výrobce na dodávané zboží záruční dobu 24 měsíců. Jinou – delší – záruční dobu může poskytnout jen výrobce.

Pokud kupující není koncovým zákazníkem, poskytuje prodávající na zboží ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku záruční dobu 24 měsíců.

Spolu se zakoupeným zboží anebo službou dostane kupující fakturu, která slouží zároveň jako záruční doklad. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobené nesprávným používáním, skladováním anebo vznikly zjevně úmyslným poškozením. Obal a obsah výrobku nesmí byt mechanicky a ani jinak poškozený (mechanickým poškozením se rozumí také poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyrobený, jinak poškozený se rozumí např. poškození, které vzniklo následkem vystavení zboží vlhkosti apod.).

Ze záruky je vyňato poškození, které vzniklo následkem živelné pohromy. Opotřebovaní a následné poškození zboží, pokud se zjevně jedná o běžné používání zboží, se stejně tak nezakládá nárok na reklamaci zboží.

V případě, že kupující zjistí chybu na dodaném zboží anebo službě, je nutné, aby bezodkladně toto zboží anebo službu reklamoval u prodejce (§ 18 ods. 2 Zák ). Pokud jde o vadu zboží, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Reklamované zboží musí prodejce vyřídit v reklamačním konání do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřešení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující má právo na vrácení plné sumy za zboží anebo má právo na výměnu zboží za nové, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak (např. vyplacení přiměřené slevy kupujícímu). Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit reklamované zboží za stejné, které má stejné anebo lepší parametry a vlastnosti.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, během které kupující nemohl používat zboží z důvodu reklamace.

Prodávají je povinný vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

 1. a) odevzdáním opraveného zboží
 2. b) výměnou zboží
 3. c) vrácením kupní ceny zboží
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
 5. e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží
 1. Závěrečné ustanovení

NEREZINOX  s. r. o. si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnost od 01.07.2019.