MATERIALOVÉ NORMY OCELÍ

NEREZOVÉ VÝROBKY SE VĚTŠINOU POUŽÍVAJÍ V TĚCHTO MATERIÁLOVÝCH NORMÁCH:

ČSN 17 243 W Nr. 1.4305 AISI 303
Austenitická chromniklová ocel, velmi dobře opracovatelná, legovaná sírou, což umožňuje zpracování na automatech. Mírně zhoršené mechanické vlastnosti a snížená odolnost vůči korozi (vyšší obsah síry), hodnoty jsou však lepší než u materiálu AISI 430F, odpovídají přibližně materiálu AISI 430. Materiál nevhodný pro opracování za studena a svařování (při svařování teče). Tato jakost je dodávána pouze v tyčích.
Použití: Vhodná pro výrobu matic, šroubů, fitinků, rotačních dílů, obráběných na automatech, pokud je požadovaná lepší odolnost proti korozi než u materiálu AISI 430.

ČSN 17 240, 17 241 W Nr. 1.4301 AISI 304
Austenitická chromniklová ocel je nejpoužívanějším druhem nerezového materiálu s velmi dobrou odolností vůči korozi, tvárností za studena a svařitelností. Odolná vůči vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Po svařování plechu do tloušťky 6 mm odolná proti mezikrystalické korozi i bez dodatečné tepelné úpravy (nízký obsah uhlíku). Schválená pro teplotní namáhání do 400 ° C, při vyšších pracovních teplotách by se měla používat titanem stabilizovaná ocel AISI 321. Dobře leštitelná a tvárná hlubokým tažením, ohraňováním a zakružováním. Při obrábění je třeba z důvodu sklonu ke zpevňování pracovat s ostrými nástroji z vysoce legované rychlořezné oceli, tvrdokovu, nebo karbidových slitin. Svařitelnost elektrickým obloukem při použití všech metod svařování je dobrá, nevhodná pro svařování plamenem.
Použití: V strojírenském a nukleárním průmyslu, v architektuře, v dopravních zařízeních, v potravinářském průmyslu, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, při stavbě chemických přístrojů a motorových vozidel, výrobě chirurgických nástrojů, sanitárních zařízení, předmětů a přístrojů pro domácnost a uměleckých předmětů.

ČSN 17 246, 17 247, 17 249 W Nr. 1.4306, 1.4307 AISIS 304L
Austenitická chromniklová ocel se zvýšenou odolností proti medzikrištalickej korozi (extrémně nízký obsah uhlíku). Plechy nad tloušťku 6 mm, i když byly svařované při méně výhodných podmínek, nemusí být dodatečně upravovány. Materiál je svařitelný, velmi dobře leštitelný a dobře tvarovatelný za studena. Podmínky obrábění jsou obdobné jako u AISI 304. Teplotní namáhání je do 400 ° C.
Použití: Podobné jako u materiálu AISI 304, možnost zpracování za studena je však lepší.

ČSN 17 251, 17 255, 17 256 W Nr. 1.4828, 1.4841, 1.4845 AISI 309/310
Žáruvzdorné nerezové materiály s vysokým obsahem chromu a niklu.
Použití: Žáruvzdorné zařízení s teplotami až do 1150 ° C.

ČSN 17 346, 17 347 W Nr. 1.4401 AISI 316

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová ocel se zvýšenou odolností proti korozi (zvýšený obsah molybdenu). Po svařování plechu do tloušťky 6 mm odolná proti mezikrystalické korozi i bez dodatečné tepelné úpravy (nízký obsah uhlíku). Je schválena pro tepelné namáhání do 400 ° C. Materiál je svařitelný, velmi dobře leštitelný a opracovatelný hlubokým tažením, ohraňováním a zakružováním. Podmínky obrábění jsou obdobné jako u AISI 304.
Použití: Všude tam, kde jsou konstrukční díly, přístroje a nástroje s požadovanou střední pevností vystaveny působení vody, vodní páry a vlhkosti vzduchu, ve strojírenském průmyslu, při stavbě turbín, čerpadel, při výrobě armatur, předmětů a přístrojů pro domácnost, sportovní nářadí, lékařských a chirurgických přístrojů apod.

ČSN 17 349 W Nr. 1.4404 AISI 316L

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová ocel, s obsahem uhlíku do 0,03%, vysoce odolná proti kyselinám a korozi, s mírným sklonem k důlkové korozi v roztocích s obsahem chloru. Ocel je velmi dobře svařitelná bez potřeby dodatečné tepelné úpravy po svařování, s vysokou odolností proti mezikrystalové korozi, leštitelná až do zrcadlového lesku a mimořádně dobře tvárná (ohýbání, zakružování, hluboké tažení, lisování a pod.).
Použití: Konstrukční díly, přístroje a aparáty chemického průmyslu s vysokým chemickým namáháním (přítomnost chloridů), při výrobě zařízení pro úpravu teplé vody a konstrukčních dílů, které přicházejí do styku s mořskou vodou.

ČSN 17 348 W Nr. 1.4571 AISI 316Ti

Austenitických kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová ocel, stabilizovaná přísadou titanu. Vyšší odolnost vůči kyselinám, vyšší mez kluzu a pevnosti, nevzniká riziko hluboké místní koroze (přísada molybdenu). Po svařování hrubších rozměrů není nutná tepelná úprava (stabilizace titanem). Není možné dosáhnout vysoký lesk (přísada titanu). Tvárnost hlubokým tažením. Ohraňováním a zakružováním je dobrá. Podmínky obrábění jsou obdobné jako u AISI 304. Svařitelnost elektrickým obloukem při použití všech metod svařování je dobrá. Nelze svařovat plamenem.
Použití: Konstrukční díly, přístroje a aparáty chemického průmyslu s požadovanou odolností.

 

MATERIALOVÉ NORMY TĚSNĚNÍ

 

NBR – Nitril-Butadien pryž

Vhodné:  odolnost ve styku s tuky, živočišným olejům a minerálním

NBR nedoporučujeme použít v kontaktu s aromatickámi a chlorovanými hydrokarbonáty nebo polárními kapalinami jako jsou ketony, estery, alkoholy a mineráln kyseliny.

Teplotní rozsah: -30 °C / 100 °C

 

EPDM – Etylén-propylén-dién pryž

Odolné vůči alkoholu, roztokem anorganických a organických kyselin a zásad, oxidačním činidlům, louhem a ketonům

Nepoužívat s rostlinnými a živočišnými oleji, minerálními oleji, alifatickými aromatickými a chlorovanými uhlovodíky

Teplotní odolnost:  -40 °C  /140 °C, para do 130°C

 

VITON – FPM, fluorové pryž

Vhodné:  odolnost ve styku s tuky, živočišným olejům a minerálním, mazivům i určitým aditivům

Bobtná při kontaktu: polárními rozpouštědly jako aceton, ethyl-keton, ethyl-acetát, dietyéter a dioxan

Nepoužívat s nízkomolekulárními org. kyselinami, kyselina mravenčí, octová, plynným amoniakem,  aminy a zásadami

Teplotní odolnost:  -20 °C  /200 °C, para krátkodobě  130°C – 140°C

 

SILIKON – VMQ

Vhodné: dobrá odolnost vůči chladu i zahřátí, vhodné pro potravinářství, dielektrické vlastnosti

Bobtná při kontaktu s nízkomolekulárními estery a ethery,

Nepoužívat s alifatickými a aromatickými uhlovodíky, koncentrovanými kyselinami a zásadami